SPORTOVNÍ KLUB POLICIE

FRÝDEK-MÍSTEK z.s. oddíl kynologie

Co děláme?


- výcvik služebních psů PČR a Obecní policie zaměřených na využití psů v činné službě
výcvik psů v součinnosti s SKS TART

- napomáhání při výcviku do strážní služby

- výcvik psů v součinnosti s SZBK ČR

Výcvikové dny


ÚTERÝ od 16h (po celý rok)
ČTVRTEK od 16h (po celý rok)


- Cvičíme za každého počasí !!!

- Pokud dojde ke změně výcviku, bude oznámeno na cvičišti,webu

- V ostatních dnech probíhahí individuálně dohodnuté výcviky
Co s sebou na výcvik ?


• pamlsky pro psa
• vodítko
• obojek
• náhubek pro psy, kteří se projevují
agresivně
• očkovací průkaz
• před výcvikem psa NEKRMIT !!!
 
Kdy začít cvičit?
Účastnit se výcviku může každý pes po kompletním naočkování. Očkování zahrnuje 3 vakcíny - třetí vakcína je veterinářem naočkována cca ve třech měsících věku psa. Všechna očkování jsou veterinářem zanesena do očkovacího průkazu, který je nutný předložit ke kontrole při zahájení výcviku vašeho psa
Kontrolou očkovacího průkazu zajistíme zdravé prostředí pro všechny psy, kteří se výcviku účastní.
Bez kompletního očkování není možné výcvik zahájit a absolovovat.

Začít cvičit tedy můžeme od 4. Měsíce věku psa
Co se budeme učit?
• přivolání psa
• socializace mezi psy, lidma a v cest. ruchu
• poslušnost (cviky dle daného zaměření)
• stopy (základních pachových prací)
• obrana (dle daného zaměření)
Poplatky
Příspěvek SKP + oddílový příspěvek na 1 rok dospělí - 1500Kč


Příspěvek SKP + oddílový příspěvek na 1 rok mládež - 1000Kč
Zkušební řády
 

 

 

 

 

 

MONDIORING

 

Je to relativně mladý, velmi progresivní a perspektivní mezinárodní kynologický sport, který se řídí Zkušebním řádem MONDIORING. Tento mezinárodní zkušební řád uznaný FCI obsahuje disciplíny poslušnosti, skoky a obrany, a to s obtížností stupňovanou podle kategorií 1 až 3.

 

Kdy a kde vznikl ?

počátkem 80. let na základě pravidel několika národních sportů: ve Francii uznávaného Francouzského ringu, v Belgii uznávaného Belgického ringu, v Holandsku uznávaného K.N.P.V a v Německu a Švýcarsku uznávaného „Schutzhund“. Od roku 2007 je začleněn pod FCI.

 

Název ,,MONDIORING" vyjadřuje podstatu a zaměření tohoto sportu. Slovo MONDIO (světový, mezinárodní) – dává najevo, že podle tohoto zkušebního řádu mohou soutěžit psovodi z celého světa. A slovem RING (kruh) – je vyjádřena specifická myšlenka pro tento sport typická. To znamená, že dané disciplíny v pořadí – poslušnost, skoky a obrana se cvičí v jednom zátahu bez přerušení.

 

Mondioringu se u nás na cvičáku věnuje Alena Barcziková s malinoisem Agin Nauru. Dvakrát složena Mondioring 1. Největším úspěchem je 6. místo na Mistrovství světa belgických ovčáků, které se konalo 30.4. - 5.5.2013 ve Slovinském Koperu.)

 

O MONDIORINGU

 

•    psovod se psem může být na place klidně i více jak 30 – 45 minut, při kterých se plynule přesouvají z jednoho

      stanoviště na druhé.

•    Na cvičební ploše jsou položené kousky potravy, které pes nesmí sežrat. Nepořádají se žádné speciální

      zkoušky. Zkouška je uznaná, pokud při závodech získáte potřebný počet bodů.

•    Figuranti při obranách nemají rukáv, ale ringový oblek, takže pes může kousat téměř na celé tělo.

•    Pes závodí bez obojku a vodítka a řadu cviků provádí vzdálený od psovoda. Důraz je kladen na dokonalou

      ovladatelnost, vyrovnanost psa a souhru s psovodem.

•    V mondioringu figurant používá bambusovou hůl, ale má zakázáno psa udeřit. Místo toho figuranti na psa

      vyvíjejí mimořádný psychický nátlak (uhybají mu, brání zákusu pomocí bambusu či jiného nástroje – např.

      třásní). Pes se tak neustále dostává do nových situací, které musí sám řešit.

 

V souladu s duchem moderní doby se v mondioringu prosadí pouze psi perfektně socializovaní, fyzicky a psychicky výborně připravení a ochotně spolupracující se psovodem. Během výcviku se také naučí zvládat a adekvátně reagovat na nečekané a vyhrocené situace, které vás můžou potkat i v běžném životě. Tím pádem se z nich stávají bezproblémoví, nekonfliktní společníci a zároveň tvrdí, odolní a přitom dokonale ovladatelní obranáři.

 

•    Krása mondioringu spočívá v jeho proměnlivosti.

•    Podstata jednotlivých cviků se sice nemění, jejich pořadí ale ano.

•    Cviky se zahajují a ukončují na pokyn rozhodčího, který houká na trumpetku.

•    Prostředí je pokaždé jiné, protože v každém závodě se používají odlišné kulisy a různé pomůcky: aportují se

     nejrůznější věci (hadice, koště, kanystr, klobouk, fotbalový míč, plastová lahev, pneumatika, zkrátka cokoliv

     co není z kovu nebo skla),

•    figurant používá různé třásně a spoustu dalších věcí – v každém závodě to může být něco jiného.

•    A také se tam může pohybovat víc lidí, kromě rozhodčích a pomocníků třeba i fotografové.

 

Proto ani trénink nemůže být stereotypní, protože čím víc situací musí pes řešit v tréninku, tím lépe je pak dokáže vyřešit při závodu. K pořádání závodů není potřeba fotbalový stadion, stačí jakákoliv plocha o rozměrech alespoň 60 x 40 m. Takže třeba i školní hřiště s umělým trávníkem, louka v sousedství pasoucího se dobytka nebo krytá sportovní hala. Vše závisí jen na fantazii pořadatelů a rozhodčích. V praxi to znamená, že prostě není možné nacvičit všechny situace, které mohou při závodech nastat. Díky různorodosti podmínek, za kterých se v mondioringu trénuje, má pes skvělou průpravu do společnosti, protože se dokáže lépe vyrovnat s novými situacemi.

 

 

 

 

 

SKS TART - Informace

 

Po rozdělení Československa na přelomu let 1992 a 1993 vznikla Českomoravská kynologická unie, do které mimo jiných vstoupil i Český kynologický svaz, sdružující v té době téměř všechny zájmové organizace kynologů v České republice. Na sklonku roku 1993 schválilo předsednictvo ČMKU návrh nového Zkušebního a soutěžního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, který dne 1. ledna 1994 vešel v platnost. Vzhledem k tomu, že tento zkušební řád naprosto ignoroval tradice našich předešlých národních zkušebních řádů a velmi nedokonale imitoval mezinárodní zkušební řád IPO a zkušební řád SchH, došlo k rapidnímu snížení požadavků na schopnosti a využití pracovních plemen psů u nás.

 

Proto 9. června 1994, jako odezva na nový zkušební řád a jeho nesrovnatelně měkčí pravidla, vzniká nový speciální kynologický svaz s celostátní působností nazvaný SKS TART. Ten umožňuje všem členům provozovat takový výcvik psa, na jaký byli po celá léta zvyklí. Mají opět možnost provádět výcvik, který se maximálně přibližuje použití psa v praxi - pro záchranu lidských životů, pro ochranu majetku a osob.

 

K těmto cílům slouží  zkušební řád  SKS TART, který obsahuje deset zkoušek z výkonu, jejichž náplň plně respektuje tradice našich předešlých národních zkušebních řádů, pomáhá rozvíjet a utužovat vlohy pro pracovní a sportovní využití psů, a velmi tak přispívá k udržení kvalitní povahové základny pro chovatelskou práci. Celá metodika zkušebního řádu SKS TART je záměrně propracována tak, aby se dosahované výkony psů co nejvíce přibližovaly reálným požadavkům praxe. Psi cvičení podle této metodiky jsou proto mimořádně vhodní pro službu v ozbrojených složkách státu (armáda, policie), soukromých bezpečnostních službách, ale také k ostraze objektů, atd.

 

V současné době se Výcviková komise SKS TART snaží působit na chovatelské kluby zabývající se reprodukcí pracovních a sportovních plemen, aby zkoušky TARTU byly považovány za ekvivalentní zkoušky pro uznání chovnosti (tedy aby štěňata po rodičích s těmito zkouškami mohla získat průkaz původu), protože je přesvědčena, že pro udržení povahových kvalit chovného materiálu jsou tyto zkoušky přinejmenším stejně vhodné, jako zkoušky doposud do chovu uznávané.

 

Tiskový mluvčí SKS TART

Ing. Josef Růžička

víceprezident SKS TART

mobil: +420 728 565 786

 

 

 

 

 

SZBK ČR

 

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky (SZBK ČR) je občanským sdružením registrovaným u ministerstva vnitra jako nejpočetnější organizace v České republice zabývající se výcvikem záchranných psů.

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky je organizací zabývající se záchrannými pracemi pomocí psů. Jejich výcvik je veden k vyhledávání živých i mrtvých osob v nejrůznějších prostředích.Svaz záchranných brigád kynologů je od svého založení otevřen spolupráci se všemi složkami světa zabývajícími se záchranářskou činností.

 

 

 

 

 

O nás

 

Jsme neziskovou organizací spadající pod Sportovní klub policie ve Frýdku-Místku

(dále jen ve zkratce SKP F-M), oddíl kynologie. Současné prostory do pronájmu jsme získali v roce 1993. Před tímto rokem patřilo cvičiště Svazarmu, a to v od roku 1957. Členy našeho klubu jsou děti, mládež, ale i dospělí.

V současné době na kynologickém cvičišti také cvičí několik skupin co se zabývají výcvikem  převážně služební kynologie, strážní službou, záchranářskými pracemi, mondioringem a SKS TART

 

 
 

 

 

 

 

Akce klubu

 

Členové SKP F-M pořádají a účastní se každoročně několika akcí, na kterých prezentují svou činnost. Mezi tyto akce patří:

 

•    Účast na dětských dnech ve Frýdku-Místku, ale také blízkém okolí.

•    Účast na obranářských speciálech, jak u nás tak i v zahraničí.

•    Každoročně SKP F-M pořádá obranářský závod na počest npor. Radomíra Kuly. Tímto

     obranářským závodem chceme vzpomenout kamaráda a psovoda Skupiny služební kynologie

     PČR OŘ Frýdek - Místek, který tragicky zahynul při výkonu služby dne 21.12.1996.

•   Podle připravenosti psovodů konáme zkoušky dle MZŘ i NZŘ, také dle SKS TART a služební kynologie

•    Členové SKP F-M se účastní ukázek se psy na různých veřejných akcí. V případě, že máte

     zájem o vystoupení našich členů neváhejte kontaktovat předsedu klubu pana Vladimíra Šmiřáka

   

Kde jste nás mohli vidět?

 

•    několikrát jsme byli uveřejnění na televizi Polar,

•    v roce 2015 proběhl rozhovor v Českém rozhlasu

•    v roce 2016 byli členové SKP v živém vysílání Dobrého rána s Českou televizí

•    častokrát si o aktivitách dočtete v místním Deníku nebo Zpravodaji F-M

 

 

Partneři

 

 

 

Jednatel

 

Zdeněk Filák

 

tel: +420 736 606 277

 

 

Předseda

 

Vladimír Šmířák

 

tel: +420 604 512 183

 

 

Výcvikář

 

Kateřina Filáková

 

tel: +420 774 838 549