TOPlist
PBCOMP
Předseda:
Vladimír Šmířák
604 512 183

Výcvikář
Gabriela Kunčická
605 300 997

Instruktor
Lenka Šebestová
724 520 022
Jsme neziskovou organizací spadající pod Sportovní klub policie ve Frýdku-Místku
(dále jen ve zkratce SKP F-M), oddíl kynologie. Současné prostory do pronájmu jsme získali v roce 1993. Před tímto rokem patřilo cvičiště Svazarmu, a to v od roku 1957. Členy našeho klubu jsou děti, mládež, ale i dospělí.
V současné době na kynologickém cvičišti také cvičí několik skupin co se zabývají výcvikem pro služební a sportovní kynologii, dále canisterapii a mondioring.
O nás