TOPlist
PBCOMP
Předseda:
Vladimír Šmířák
604 512 183

Výcvikář
Gabriela Kunčická
605 300 997

Instruktor
Lenka Šebestová
724 520 022
Kdy a kde vznikl ?
počátkem 80. let na základě pravidel několika národních sportů: ve Francii uznávaného Francouzského ringu, v Belgii uznávaného Belgického ringu, v Holandsku uznávaného K.N.P.V a v Německu a Švýcarsku uznávaného „Schutzhund“. Od roku 2007 je začleněn pod FCI.
Co je MONDIORING?
Je to relativně mladý, velmi progresivní a perspektivní mezinárodní kynologický sport, který se řídí Zkušebním řádem MONDIORING. Tento mezinárodní zkušební řád uznaný FCI obsahuje disciplíny poslušnosti, skoky a obrany, a to s obtížností stupňovanou podle kategorií 1 až 3.
Název ,,MONDIORING" vyjadřuje podstatu a zaměření tohoto sportu. Slovo MONDIO (světový, mezinárodní) - dává najevo, že podle tohoto zkušebního řádu mohou soutěžit psovodi z celého světa. A slovem RING (kruh) - je vyjádřena specifická myšlenka pro tento sport typická. To znamená, že dané disciplíny v pořadí - poslušnost, skoky a obrana se cvičí v jednom zátahu bez přerušení.
Mondioringu se u nás na cvičáku věnuje Alena Barcziková s malinoisem Agin Nauru. Dvakrát složena Mondioring 1. Největším úspěchem je 6. místo na Mistrovství světa belgických ovčáků, které se konalo 30.4. - 5.5.2013 ve Slovinském Koperu.)
                                                           
fotogalerie
O MONDIORINGU

•    psovod se psem může být na place klidně i více jak 30 - 45 minut, při kterých se plynule přesouvají z jednoho
      stanoviště na druhé.
•    Na cvičební ploše jsou položené kousky potravy, které pes nesmí sežrat. Nepořádají se žádné speciální
      zkoušky. Zkouška je uznaná, pokud při závodech získáte potřebný počet bodů.
•    Figuranti při obranách nemají rukáv, ale ringový oblek, takže pes může kousat téměř na celé tělo.
•    Pes závodí bez obojku a vodítka a řadu cviků provádí vzdálený od psovoda. Důraz je kladen na dokonalou
      ovladatelnost, vyrovnanost psa a souhru s psovodem.
•    V mondioringu figurant používá bambusovou hůl, ale má zakázáno psa udeřit. Místo toho figuranti na psa
      vyvíjejí mimořádný psychický nátlak (uhybají mu, brání zákusu pomocí bambusu či jiného nástroje - např.
      třásní). Pes se tak neustále dostává do nových situací, které musí sám řešit.

V souladu s duchem moderní doby se v mondioringu prosadí pouze psi perfektně socializovaní, fyzicky a psychicky výborně připravení a ochotně spolupracující se psovodem. Během výcviku se také naučí zvládat a adekvátně reagovat na nečekané a vyhrocené situace, které vás můžou potkat i v běžném životě. Tím pádem se z nich stávají bezproblémoví, nekonfliktní společníci a zároveň tvrdí, odolní a přitom dokonale ovladatelní obranáři.

•    Krása mondioringu spočívá v jeho proměnlivosti.
•    Podstata jednotlivých cviků se sice nemění, jejich pořadí ale ano.
•    Cviky se zahajují a ukončují na pokyn rozhodčího, který houká na trumpetku.
•    Prostředí je pokaždé jiné, protože v každém závodě se používají odlišné kulisy a různé pomůcky: aportují se
     nejrůznější věci (hadice, koště, kanystr, klobouk, fotbalový míč, plastová lahev, pneumatika, zkrátka cokoliv
     co není z kovu nebo skla),
•    figurant používá různé třásně a spoustu dalších věcí - v každém závodě to může být něco jiného.
•    A také se tam může pohybovat víc lidí, kromě rozhodčích a pomocníků třeba i fotografové.

Proto ani trénink nemůže být stereotypní, protože čím víc situací musí pes řešit v tréninku, tím lépe je pak dokáže vyřešit při závodu. K pořádání závodů není potřeba fotbalový stadion, stačí jakákoliv plocha o rozměrech alespoň 60 x 40 m. Takže třeba i školní hřiště s umělým trávníkem, louka v sousedství pasoucího se dobytka nebo krytá sportovní hala. Vše závisí jen na fantazii pořadatelů a rozhodčích. V praxi to znamená, že prostě není možné nacvičit všechny situace, které mohou při závodech nastat. Díky různorodosti podmínek, za kterých se v mondioringu trénuje, má pes skvělou průpravu do společnosti, protože se dokáže lépe vyrovnat s novými situacemi.
Mondioring